HRVATSKO ENDODONTSKO DRUŠTVO

u suorganizaciji Stomatološkog fakulteta

organizira

KONGRES S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM – STOMATOLOGIJA SVAKODNEVNA PRAKSA

Hotel Dubrovnik Zagreb

22. i 23.04.2016. godine

HKDM TEČAJ VREDNUJE S 12 BODOVA

 Obavijesti o kongresu možete dobiti na tel: 01 4802 123 ili 4802 128 ili na stranici www.hed-endo.hr

SPONZORI:

GC Hrvatska, Stomatološki fakultet Zagreb 

tecaj-12-1

Kongres s međunarodnim sudjelovanjem:

Stomatologija svakodnevna praksa

22. i 23. 04. 2016.

IZVEDBENI PROGRAM KONGRESA:

PETAK, 22.04.2016.

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

12.00 – 12.30 PRIJAVA SUDIONIKA

Radni tečaj: Prof.dr.sc. Ivica Anić i dr.sc. Ivona Bago: Najnovije tehnike instrumentacije i 3D aktivacijska dezinfekcija korijenskog kanala

12.30 – 14:30              Prof.dr.sc. Ivica Anić: Wave One Gold, Wave One, ProTaper Next tehnike instrumentacije i postendodontska opskrba zuba

Assoc. Prof. dr.Christoph Kaaden (Minhen): Reciroc techique

14:30 – 15:00             Dr.sc. Ivona Bago: Najnoviji protokolidezinfekcijekorijenskogkanalaimogućnostiprimjenelaserauendodontskomliječenjuzuba

15:00 – 15:30              Stanka za kavu

15:30 – 18:00              Radni dio: Instrumentacije Wave One Gold, Wave One i ProTaper Next tehnikom, Reciproc na modelu.

Postavljanja intrakanalnih kolčića i izrada nadogradnji. Praktični dio se provodi na plastičnim modelima.

SUBOTA, 23.04.2016.

Hotel Dubrovnik, Zagreb

08:00 – 09:00                          Prijava sudionika i pozdravna riječ

09:00 – 10:00                         Dr. RaimondVanDuinen: Biokompatibilniidugotrajnistaklenoionomerniispuni

10:00 –11:00                          Prof.dr.sc. Ivica Anić: Povezanost intrakanalne infekcije i endodontskog liječenja sa sistemskim bolestima

11:00 – 11:30                         Stanka za kavu

11:30 – 12:30                         Assoc. Prof. Christoph Kaaden: Suvremene tehnike instrumentacije i punjenja korijenskog kanala

12:30 – 13:15                        Dr.sc. Ivona Bago: Možemo li predvidjeti i prevenirati „flare ups“ u endodonciji?

13:15 – 14:00                         Stanka za ručak / poster prezentacije

14:00 – 15:00                          Prof.dr.sc. Marko Jakovac: Od endodoncije do krunice u istoj posjeti

15:00 – 16:00                          Prof.dr.sc. Božidar Pavelić: Problemiteorijeiprakseu svakodnevnomeradu: savjetizapraktičare

16:00 –17:00                           Raspravaitombola

Kratkisadržajpredavanja

Dr. RaimondVanDuinen, Univ of Amsterdam, The Netherlands

Biokompatibilni i dugotrajni staklenoionomerni ispuni

Upredavanju ćeseobjasnitiindikacijeirazlozizašto izabrati stakleoionomerni materijal za restauraciju zuba. Opisat ćesekarakteristikeirazvojstaklenoionomerazadnjih 35 godinainjihovrazvoj odprivremenogdotrajnogrestorativnogmaterijala. Prikazat će se pečačenje, preventivnistaklenoionomerniispuniiispuniklaseV. Objasnit će se moželiuporabasvjetlapoboljšatiVaš staklenoionomer, kakopostićidobrekontaktnetočke i koje matriceikolčiće koristiti.

Prof.dr.sc. IvicaAnić

Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Povezanost intrakanalne infekcije i endodontskog liječenja sa sistemskim bolestima

Povezanost oralnih upalnih procesa i sistemskog stanja još uvijek se istražuje. Dosadašnja preporuka je uključivala antibiotsku premedikaciju prije endodontskog liječenja kod pacijenata s povećanim rizikom od bakterijemije i razvoja sistemske infekcije ili bakterijskog endokarditisa. U predavanju će se prikazati nove spoznaje o povezanosti endodontske infekcije i sistemskog stanja pacijenta, na razini epidemioloških, kliničkih i bazičnih znanstvenih istraživanja, te nove smjernice u kontroli fokalne endodontske infekcije.

Assoc. Prof. Christoph Kaaden

Department of Restorative Dentistry, Periodontology and Pediatric Dentistry at the Ludwig-Maximilians-University – Munich/Germany

Suvremene tehnike instrumentacije i punjenja korijenskog kanala

U predavanju će biti prikazan kratki pregled najnovijih instrumenata za obradu korijenskog kanala zuba s posebnim osvrtom na recipročne instrumente. Objasnit će se prednosti i nedostaci recipročnih instrumenata, uporaba GlidePath instrumenata uz prikaz niza kliničkih slučajeva. U predavanju će se posebno objasniti mogućnosti i indikacije revizije uporabom recipročnih instrumenata te tehnike punjenja korijenskog kanala.

Dr.sc. Ivona Bago

Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Možemo li predvidjeti i prevenirati „flare ups“ u endodonciji?

„Flare ups“ je pojava boli tijekom ili nakon endodontskog liječenja zuba koja može biti praćena oticanjem. Uzroci „flare ups-a“ tijekom višeposjetnog ili nakon završetka jednoposjetnog endodontskog liječenja zuba su složeni i uključuju mikrobiološke i imunološke faktore, lokalne promjene tkiva uslijed mehaničke i kemijske obrade korijenskog kanala i druge čimbenike. U predavanju će se objasniti etiološki čimbenici „flare ups-a“ i opisati protokoli za kontrolu akutnih komplikacija tijekom i nakon završetka endodontskog liječenja zuba. 

Prof.dr.sc. Marko Jakovac

Zavod za fiksnu protetiku, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Od endodoncije do krunice u istoj posjeti

Razvojem CAD-CAM tehnologije počinje digitalna era u fiksnoj protetici. CAD-CAM postoji 30-tak godina na tržištu, no tek zadnjih godina postaju sastavni dio i ordinacija dentalne medicine. Time dobivamo mogućnosti jednoposjetnih izrada protetskih radova od cijelog niza različitih dentalnih materijala. Osim brzine rada, doktori dentalne medicine dobivaju i izuzetnu preciznost rada u vrijednostima od nekoliko desetaka mikrometara. U predavanju će se pokazati mogućnosti CAD-CAM tehnologije u rješavanju endodontski tretiranih zuba.

Prof.dr.sc. BožidarPavelić

Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Problemi teorije i prakse u svakodnevnome radu: savjeti za praktičare

Gotovo svakodnevno se susrećemo s određenim problemima tijekom provođenja terapijskog postupka bilo da je riječ o primjeni novog materijala ili samog načina provođenja terapijskog postupka. Pogreške tijekom terapijskog postupka mogu se javiti već kod samog postavljanja dijagnoze zatim tijekom izbora i provođenja terapijskog postupka pa sve i do završne obrade. Promjenom načina rada moguće je u istim uvjetima dobiti mnogo kvalitetnije radove. Svrha predavanja jest prikazati kliničke postupke kod endodontsko-restaurativnih zahvata „korak po korak“ te uputiti na najčešće pogreške i kako ih izbjeći.

POPIS PREDAVAČA:

Prof.dr.sc. Ivica Anić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Dr.sc. Ivona Bago, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Dr. RaimondVanDuinen (Univ. Of Amsterdam), Nizozemska

Assoc. Prof. ChristophKaaden (Ludwig-Maximilians Univ of. Munich),Njemačka

Prof.dr.sc. Marko Jakovac, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Prof.dr.sc. Božidar Pavelić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Radni tečaj: Prof.dr.sc. Ivica Anić i dr.sc. Ivona Bago Jurič, Assoc. Prof. ChristophKaaden: Najnovije tehnike instrumentacije i 3D dezinfekcija korijenskog kanala

Uvodno predavanje obuhvaća vrste i materijale za izradu ručnih i strojnih endodontskih instrumenata. Detaljno se opisuju strojne tehnike obrade korijenskog kanala. Polaznici se upoznaju s najnovijim tehnikama strojne instrumentacije korijenskog kanala (Wave One, Wave One Gold, ProTaper Next, Reciproc) i s termoplastičnim tehnikama (ProTaper, WaveOne, Calamus) punjenja korijenskog kanala i single-cone tehnikom punjenja. Objašnjavaju se protokoli kemijske obrade korijenskog kanala, koji uključuju primjenu nekoliko sredstava za ispiranje korijenskih kanala i mogućnost primjene lasera u dezinfekciji. Polaznici će na plastičnim modelima napraviti instrumentaciju korijenskog tehnikama Wave One, Wave One Gold, ProTaper Next, Reciproc te punjenje kanala navedenim tehnikama. Nakon punjenja, u korijenski kanal će umetnuti stakleni kolčić te izradit „monoblok” kompozitnu nadogradnju kao pripremu za protetsku rehabilitaciju.

Kotizacija iznosi:

  • 1000 HRK, za sudjelovanje na kongresu (poslije 15. travnja 2016. iznosi 1100 HRK)
  • 900 HRK za članove HED-a za sudjelovanje na kongresu (poslije 15. travnja iznosi 1000 HRK).
  • Studenti i nezaposleni uz predočenje indeksa ili potvrde o nezaposlenosti 600 HRK za sudjelovanje na kongresu
  • Kongres + radni tečaj: 1600 HRK.
  • Radni tečaj po izboru, bez sudjelovanja na kongresu: 800 HRK.
  • Bodovi (12) HKDM dodjeljuju se sudionicima koji su:

1) uplatili sudjelovanje na kongresu

2) kongresu s radnim tečajem.

  • Sudjelovanje samo na radnom tečaju ne donosi bodove
  • Uplate na žiro račun HED-a:HR6624020061100071863 s pozivom na broj 302

SWIFT/BIC: ESBCHR22

  • Zbog ograničenog broja sudionika na radnom tečaju, molimo da se najavite telefonom (4802 123, 4802 128) ili e-mailom: tecajevi@sfzg.hr ; bago@sfzg.hr
  • Potvrde o uplati s imenom i prezimenom i nazivom dostavite na fax: 01 4830 804 ili e mail: bago@sfzg.hr