Članovi Udruge su redoviti i počasni.

  • Redoviti članovi Udruge (u daljnjem tekstu članovi) mogu biti specijalisti endodoncije, doktori stomatologije i specijalisti ostalih stomatoloških područja te stručnjaci biomedicinskih i tehničkih područja i stručnjaci s područja razvoja i primjene dentalnih materijala koji sudjeluju u izobrazbi i/ili znastvenoistraživačkoj djelatnosti i/ili liječenju pulpnih i periradikularnih bolesti i postendodontskoj opskrbi zuba. Broj članova je neograničen.
  • Počasni članovi mogu biti znanstvenostručni djelatnici iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva koji su posebno zaslužni u djelatnosti Udruge i promidžbi znanstvenoistraživačke i stručne djelatnosti iz područja endodoncije i dentalnih materijala.
  • Redoviti članovi Udruge traže prijem u članstvo temeljem ispunjene i potpisane pristupnice, a odluku o primitku u članstvo donosi Izvršni odbor Udruge.
  • Počasne članove bira Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora. Izvršni odbor podnosi pisani prijedlog o razlozima za izbor počasnog člana Udruge uz isticanje zasluga kandidata. Počasni članovi nemaju pravo glasovanja.
  • Redoviti članovi Udruge obvezni su plaćati godišnju članarinu.