HRVATSKO ENDODONTSKO DRUŠTVO
u suorganizaciji Stomatološkog fakulteta
organizira
KONGRES S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM – STOMATOLOGIJA SVAKODNEVNA PRAKSA
Hotel Esplanade Zagreb
25. i 26.05.2018. godine 

HKDM TEČAJ VREDNUJE S 12 BODOVA

Obavijesti o kongresu možete dobiti na
tel: 01 4802 123 ili 4802 12

SPONZORI:
GC Hrvatska, Medika (Dentsply Sirona), Apolonija (VDW), Stomatološki fakultet Zagreb

IZVEDBENI PROGRAM KONGRESA:

PETAK, 25. 05. 2018.

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pretklinička vježbaonica, Gundulićeva 5

12.00 – 13.00  PRIJAVA SUDIONIKA

Radni tečaj 1: Prof.dr.sc. Ivica Anić, Prof. Filippo Santarcangelo, Igor Šutić dr.med.dent: Rotacijska (ProTaper Next) i recipročna (Reciproc Blue) tehnika instrumentacije kanala

14:00 – 16:30              Teorijski dio:

Prof.dr.sc. Ivica Anić: ProTaper Next tehnika instrumentacije

Prof. Filippo Santarcangelo: Obrada složenih kanala rotacijskom ProTaper Next tehnikom instrumentacije

Igor Šutić dr.dent.med. Recipročna Reciproc Blue tehnika instrumentacije

16:30 – 17:00              Stanka za kavu

17:00 – 19:00              Radni dio: Na početku tečaja sudionici će biti raspoređeni u skupine. Demonstracija instrumentacije kanala rotacijskim i recipročnim instrumentima, punjenje kanala i postupci revizije. Praktični dio se radi na modelima.   

Radni tečaj 2: Assist Prof Andras Forster: Vlaknima ojačane restauracije endodontski liječenih zuba (engl. Fibre reinforced restorations of endodontically treated teeth), Demonstracijski tečaj

13:00 – 15:00              Assist Prof Andras Forster: Vlaknima ojačane restauracije endodontski liječenih zuba

15:00 – 15:30              Stanka za kavu

15:30 – 18:00              Radni dio: Demonstracija izrade postendodontske restauracije ojačane vlaknima.

SUBOTA, 26.05.2018.

Hotel Esplanade, Ul. Antuna Mihanovića 1

PREDAVANJA

08:00 – 09:00              Registracija

09:00 – 10:30              Prof. Filippo Santarcangelo: 3D čišćenje i oblikovanje korijenskog kanala (engl. How to: 3D cleaning and shaping the root canal system)

10:30 – 11:00              Stanka za kavu

11:00 – 12:30              Assist. Prof. Andras Forster: Biomehaničke restauracije prednjih zuba – keramičke restauracije (engl. Biomechanical Restorations of the Anterior Dentition – Bonded Porcelain Restorations)

12:30 – 13:00              Prof.dr.sc. Ivica Anić: Prepunjenje korijenskog kanala: je li zaista problem i utječe li na cijeljenje periapikalnog procesa

13:00 – 14:00              Stanka za ručak / poster prezentacije

14:00 – 14:30              Izv.prof.dr.sc. Ivana Brekalo-Pršo: Regenerativni potencijal zubne pulpe

14:30 – 15:00              Prof.dr.sc. Sonja Pezelj Ribarić: Vještačenje u dentalnoj medicini: komplikacija ili pogreška

15:00 – 15:30              Dr.sc. Romana Peršić Bukmir: Povezanost apikalnog parodontitisa i sustavnih bolesti

15:30 – 16:00               Doc.dr.sc. Ivona Bago: Kontrola infekcije u endodontskom liječenju zuba

16:00 – 16:30              Rasprava

Kratki sadržaj predavanja

Prof.dr.sc. Ivica Anić

Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prepunjenje korijenskog kanala: je li zaista problem i utječe li na cijeljenje periapikalnog procesa

Prepunjenje korijenskog kanala neželjena je posljedica uporabe termoplastičnih punila, široko otvorenog apikalnog otvora ili nezavršenog rasta korijena. Vidljivo na rtg snimci, ukazuje na moguće komplikacije u području periradikularnog prostora. Proguravanje materijala za punjenje treba izbjegavati, ali ako se dogodi i ako je mala količina proguranog materijala, kliničko iskustvo pokazuje da, najčešće, ne dovodi do pojave komplikacija. Iako se u literaturi navodi da uzrokuje kašnjenje cijeljenja tkiva u prosjeku do 13 mjeseci, čini se da je to vrijeme tek neznatno produljeno u odnosu slučejeve gdje to nije slučaj.

Doc.dr.sc. Ivona Bago

Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kontrola infekcije u endodontskom liječenju zuba

Dezinfekcija i čišćenje korijenskog kanala je neophodna faza endodontskog liječenja o kojoj direktno ovisi uspjeh terapije. U predavanju će biti objašnjena uloga infekcije korijenskog kanala na nastanak kliničke slike apikalnog parodontitisa. Bit će prikazani klinički slučajevi s terapijskim protokolima eradikacije intrakanalne infekcije te indikacije za primjenu sistemske antibiotske terapije. Bit će prikazani i kritički analizirani rezultati dosadašnjih kliničkih istraživanja različitih terapijskih protokola dezinfekcije.

Izv.prof.dr.sc. Ivana Brekalo Pršo

Katedra za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Regenerativni potencijal zubne pulpe

Regenerativna endodoncija predstavlja novi koncept endodontskog liječenja koristeći biološki dizajnirane protokole u svrhu nadomještanja strukture dentina, korijena zuba ili samih pulpnih stanica. Regenerativna endodoncija teži ka poticanju obnove postojećeg tkiva u pulpi ili njegovom nadomještanju biokativnim tvarima poput matičnih stanica, čimbenika rasta i tkivnih nosača. Nove spoznaje o mogućnostima mezenhimnih matičnih stanica zubne pulpe vraćaju nas postupcima direktnog prekrivanja pulpe i parcijalne pulpotomije. Bioaktivni materijali, poput MTA (minaralni trioksidni agregat), potiču matične stanice na stvaranje tvrdih tkiva u vidu dentinskog mostića ili apeksifikacije korijenskog kanala.

Assistant professor Andras Forster, DMD

Zavod za operativnu i estetsku stomatologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Szegadu, Mađarska (Department of Operative and Esthetic Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Szeged, Hungary)

Biomehaničke restauracije prednjih zuba – keramičke restauracije (engl. Biomechanical Restorations of the Anterior Dentition – Bonded Porcelain Restorations) Veliki broj faktora utječe na restauraciju endodontski liječenih zuba, uključujući kliničke čimbenike i individualne čimbenike pacijenta: količina preostale strukture zuba, parodontni status, položaj zuba u zubnom luku, motiviranost pacijenta, vrijeme i cijena. Cilj predavanja je predstaviti i obrazložiti bitne čimbenike u planiranju restauracije endodontski liječenih zuba, uključujući rezultate dosadašnjih kliničkih istraživanja. Objasnit će se povezanost intrakanalne infekcije, koronarnog propuštanja, pucanja zuba i rezultata endodontskog liječenja te dugotrajnog preživljenja takvog zuba.

Prof.dr.sc. Sonja Pezelj Ribarić

Katedra za bolesti usta i parodonta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Vještačenje u dentalnoj medicini: komplikacije ili pogreška

Neželjeni ishod dijagnostičkog ili terapijskog postupka za svakog liječnika predstavlja veliku neugodnost, a može za posljedicu imati kaznenu, građansku i disciplinsku odgovornost. U obavljanju svoje liječničke djelatnosti sve više smo izloženi mogućnostima da se protiv nas pokrenu postupci za utvrđivanje  pogrješke. Često je vrlo teško procijeniti je li neželjeni ishod medicinska pogreška, komplikacija ili posljedica same bolesti. Hoće li za pogrješku postojati i pravna odgovornost, ovisi o okolnostima u kojima je došlo do odgovornosti. 

Dr sc. Romana Peršić Bukmir

Katedra za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povezanost apikalnog parodontitisa i sustavnih bolesti

Moguća povezanost između kroničnih oralnih upalnih stanja i sustavnog zdravlja čini jedan od najzanimljivijih aspekata s kojima se dentalna zajednica suočava dulje od stoljeća. Fokalna infekcija podrazumijeva širenje patogena iz inficiranog žarišta u udaljene dijelove tijela gdje se razvija sekundarna bolest. Iako periapikalna upala nastaje kao rezultat međudjelovanja mikroorganizama i domaćinova imunološkog sistema s ciljem ograničavanja širenja infektivnih elemenata, apikalni parodontitis nije isključivo lokalni fenomen. Rezultati studija ukazuju na povezanost endodontskih varijabli sa šećernom bolešću, navikom pušenja duhana, koronarnom srčanom bolešću te drugim sustavnim bolestima. 

Prof. Filippo Santarcangelo

Department of Endodontics – University of Padua

3D čišćenje i oblikovanje korijenskog kanala

(engl. How to: 3D cleaning and shaping the root canal system) 

Recipročna kretnja u korijenskom kanalu smanjuje rizik od fraktura instrumenta i poboljšava klinički rezultat u smislu oblikovanja i čišćenja kanala. Objasnit će se izbor instrumenata i tehnika za specifične kliničke slučajeve, posebice za složene intrakanalnu anatomiju te kako izbjeći proceduralne greške i neočekivane frakture instrumenta. Objasnit će se važnost glide-path instrumenata i „pre-flaring“ tehnike, CBCT tehnologije. Raspravit će se buduće tehnologije oblikovanja i čišćenja kanala neinstrumentacijkim tehnikama i njihove prednosti.

 

Radni tečaj 1:

Prof.dr.sc. Ivica Anić, Prof. Filippo Santarcangelo, Igor Šutić dr.med.dent.: Rotacijska (ProTaper Next) i recipročna (Reciproc Blue) tehnika instrumentacije kanala

U uvodnom predavanju detaljno se opisuje rotacijska ProTaper Next tehnika instrumentacije kanala (konstrukcija instrumenta i sekvenca rada) s termoplastičnim punjenjem (GutaCore). Prikazuju se jednostavni i složeni klinički slučajevi obrađeni ProTaper Next tehnikom instrumentacije. U drugom dijelu radnog tečaja detaljno se opisuje konstrukcija Reciproc Blue instrumenta, sekvenca rada i prednosti recipročne tehnike instrumentacije kanala. Polaznici će na plastičnim modelima napraviti instrumentaciju korijenskog kanala tehnikama ProTaper Next i Reciproc Blue tehnikama instrumentacije i punjenje single-cone tehnikom punjenja i termoplastičnom tehnikom. 

Radni tečaj 2:

Assist Prof Andras Forster: Vlaknima ojačane restauracije endodontski liječenih zuba (engl. Fibre reinforced restorations of endodontically treated teeth)

U predavanju će biti opisane mogućnosti postendodontske restauracije zube s intrakanalnim kolčićima ojačanim vlaknima uz prikaz indikacija i kliničkih slučajeva. Objasnit će se biomehanička svojstva i biomimetika stražnjih zuba i tehnike adhezivne rekonstrukcije stražnjih zuba. U radnom dijelu tečaja, profesor Forster će pokazati rad s vlaknima ojačanim restauracijama na modelu. 

Kotizacija iznosi:

  • 1000 HRK, za sudjelovanje na kongresu (poslije 18. svibnja 2018. iznosi 1100 HRK)
  • 900 HRK za članove HED-a za sudjelovanje na kongresu (poslije 18. svibnja 2018. iznosi 1000 HRK).
  • Studenti i nezaposleni uz predočenje indeksa ili potvrde o nezaposlenosti 600 HRK za sudjelovanje na kongresu
  • Kongres + radni tečaj: 1600 HRK.
  • Radni tečaj po izboru, bez sudjelovanja na kongresu:  800 HRK.
  • Bodovi (12) HKDM dodjeljuju se sudionicima koji su:

1) uplatili sudjelovanje na kongresu

2) kongresu s radnim tečajem.

  • Sudjelovanje samo na radnom tečaju ne donosi bodove
  • Uplate na žiro račun HED-a: HR6624020061100071863 s pozivom na broj 302

SWIFT/BIC: ESBCHR22

  • Zbog ograničenog broja sudionika na radnom tečaju, molimo da se najavite telefonom (4802 123, 4802 128) ili e-mailom: tecajevi@sfzg.hr; bago@sfzg.hr
  • Potvrde o uplati s imenom i prezimenom i nazivom dostavite na fax: 01 4830 804 ili e-mail: bago@sfzg.hr